• Прекршајни суд у Пироту

  Прекршајни суд у Пироту

   18300 Пирот, Српских владара 126
   010 320-412
   010 320-412
   prekrsajnisud.pirot@mts.rs

  Матични број: 17774131 ПИБ: 106399764

  Председник суда
  Миливоје Минић
 • Прекршајни суд у Пироту, Одељење суда у Белој Паланци

  Прекршајни суд у Пироту

  Одељење суда у Белој Паланци

   18310 Бела Паланка, Српских владара 56
   018 855-059
   018 855-059
   oozpbab@mts.rs

  Заменик председника суда
  Оливера Тодоровић

 • Прекршајни суд у Пироту, Одељење суда у Димитровграду

  Прекршајни суд у Пироту

  Одељење суда у Димитровграду

   18320 Димитровград, Балканска 81
   010 363-564
   010 363-564
  Заменик председника суда
  Милко Станков