Informatori o radu Prekršajnog suda u Pirotu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Pirotu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Pirotu

 18300 Pirot, Srpskih vladara 126
PAK: 620508
Matični broj: 17774131
PIB: 106399764

 010 320-412
 010 320-412
 prekrsajnisud.pirot@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Pirotu ažuriran 19.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Pirotu ažuriran 23.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Pirotu ažuriran 29.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Pirotu ažuriran 28.01.2015. godine Ms Word Pdf