Информатори о раду Прекршајног суда у Пироту


Основни подаци о Прекршајном суду у Пироту и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Пироту

 18300 Пирот, Српских владара 126
ПАК: 620508
Матични број: 17774131
ПИБ: 106399764

 010 320-412
 010 320-412
 prekrsajnisud.pirot@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Пироту ажуриран 19.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пироту ажуриран 23.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пироту ажуриран 29.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Пироту ажуриран 28.01.2015. године Ms Word Pdf