Počela naplata sudskih taksi putem taksenih maraka


11.04.2016. godine, Pirot

U skladu sa Zakonom o sudskim taksama, Pravilnikom o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama i dopisom Ministarstva pravde, u Prekršajnom sudu u Pirotu, počela je naplata sudskih taksi putem sudskih taksenih maraka. Sudske taksene marke prodaju se u poštama širom Srbije i štampane su u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara.