Kontakti Prekršajnog suda u Pirotu


Prekršajni sud u Pirotu


 18300 Pirot, Srpskih vladara 126
PAK: 620508


Matični broj: 17774131
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399764

Sudska uprava


 010 320-412
 010 320-412
 prekrsajnisud.pirot@mts.rs

Pisarnica


 010 320-412

Računovodstvo


 010 320-412

Odeljenje suda u Beloj Palanci


 18310 Bela Palanka, Srpskih vladara 56
PAK: 691052


 018 855-059
 018 855-059
 oozpbab@mts.rs

Odeljenje suda u Dimitrovgradu


 18320 Dimitrovgrad, Balkanska 81
PAK: 625103


 010 363-564
 010 363-564