Nadležnost Prekršajnog suda u Pirotu


Prekršajni sud u Pirotu osnovan je za teritoriju opština Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pirot, sa odeljenjima suda u Beloj Palanci i Dimitrovgradu. Otpočeo je sa radom 01.01.2010. godine u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 116/08) i obavlja svoj rad u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 101/05, 116/08, 104/09 i 111/09).