Rad sa strankama


Radno vreme Prekršajnog suda u Pirotu je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 07.30 - 15.30 časova.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 7.30 - 15.30 časova.
Dežurstvo sudija odvija se po godišnjem rasporedu. Svako od sudija ima dežurstvo od po pet dana u toku meseca, osim jednog sudije, koji je po planu dežurstva dežuran od 26. u mesecu, do kraja meseca, i s obzirom na ukupan broj dana u mesecu, nema uvek jednak broj dana dežurstva, kao ostale sudije. Radnim danima dežurstvo sudije počinje u 15,30 časova, dok je neradnim danima i praznicima dežurni sudija dostupan 24 sata.