Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pirotu


30.05.2016. godine, Pirot

Dana 30.05.2016. godine u Pirotu, u sedištu suda, u 14.00 časova održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pirotu sa sledećim dnevnim redom:

- razmatranje izveštaja o radu za prvo tromesečje 2016. godine;
- upoznavanje i upozorenje na primenu Pravilnika o naknadi troškova u sudskom postupku;
- upoznavanje i upozorenje na primenu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima;
- upoznavanje sa projektom "Jačanje kapaciteta VSS" i anketiranje;
- upoznavanje sa aktom Ministarstva pravde od 25.05.2016. godine;
- upoznavanje sa zaključkom Vlade RS od 17.05.2016. godine;
- upoznavanje sa projektom i anketom u vezi projekta "Jačanje nezavisnosti i integriteta sudija u Srbiji";
- analiza rada sudija na predmetima izvršenja do sada;
- zauzimanje stava oko prekršaja iz čl.331. st.1. tč.75. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;
- obaveštavanje o povraćaju dva puta plaćene novčane kazne i povraćaja sudskih taksi;
- donošenje odluke o korišćenju godišnjeg odmora sudija i radnika;
- razno