Javne nabavke Prekršajnog suda u Pirotu, 2017. godina


U toku 2014. i 2015. godine nije bilo javnih nabavki za održavanje i rekonstrukciju objekata. Računarska oprema koja se koristi u sudu dobijena je iz donacije USAID-a, a troškovi kancelarijskog materijala na godišnjem nivou ne prelaze iznos propisanog limita, predviđenog Zakonom o javnim nabavkama. Prekršajni sud u Pirotu, zaključno sa 2017. godinom nije imao potrebu za ulaskom u postupak javnih nabavki.