Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pirotu


07.09.2016. godine, Pirot

Dana 07.09.2016. godine u Pirotu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pirotu sa sledećim dnevnim redom:

- razmatranje izveštaja o radu za drugo tromesečje 2016. godine;
- rad dostavne službe;
- upoznavanje sa obaveštenjem sudske prakse;
- određivanje sudija za savetovanje u Kladovu i Vrnjačkoj Banji;
- razmatranje spornih pitanja u radu;
- razmatranje rada pisarnice;
- razno