Troje sudija Prekršajnog suda u Pirotu prisustvovalo seminaru


19.05.2016. godine, Niš

Dana 19.05.2016.godine troje sudija Prekršajnog suda u Pirotu prisustvovalo je seminaru koji je održan u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu, na temu "Primena Krivičnopravne konvencije o korupciji u prekršajnom postupku".