Јавне набавке Прекршајног суда у Пироту, 2017. година


У току 2014. и 2015. године није било јавних набавки за одржавање и реконструкцију објеката. Рачунарска опрема која се користи у суду добијена је из донације USAID-a, а трошкови канцеларијског материјала на годишњем нивоу не прелазе износ прописаног лимита, предвиђеног Законом о јавним набавкама. Прекршајни суд у Пироту, закључно са 2017. годином није имао потребу за уласком у поступак јавних набавки.