Контакти Прекршајног суда у Пироту


Прекршајни суд у Пироту


 18300 Пирот, Српских владара 126
ПАК: 620508


Матични број: 17774131
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399764

Писарница


 010 320-412

Одељење суда у Белој Паланци


 18310 Бела Паланка, Српских владара 56
ПАК: 691052


 018 855-059
 018 855-059
 oozpbab@mts.rs

Одељење суда у Димитровграду


 18320 Димитровград, Балканска 81
ПАК: 625103


 010 363-564
 010 363-564