Одељења Прекршајног суда у Пироту


Одељење суда у Белој Паланци


 18310 Бела Паланка, Српских владара 56
 018 855-059
 018 855-059
 oozpbab@mts.rs

Одељење суда у Димитровграду


 18320 Димитровград, Балканска 81
 010 363-564
 010 363-564