Саопштења за јавност Прекршајног суда у Пироту

16.03.2016. године

Прекршајни суд у Пироту почиње нову кампању за реализацију наплате новчаних казни за прекршаје и пратећих судских трошкова путем извршења на заради. Наплата новчаних казни по основу личних примања врши се у складу са Законом о прекршајима из 2014. године, а увођење модерног електронског система у прекршајне судове омогућило је ефикасну примену ове технике извршења.

Измењен Закон о прекршајима чија је примена почела у марту 2014. године осмишљен је тако да омогући ефикаснији и делотворнији прекршајни систем и обухвата нове методе извршења санкција прописаних од стране прекршајних судова у предметима у којима нема добровољног поступања у складу са пресудом.

Закон пружа одређене погодности и учиниоцима прекршаја који имају прилику да плате мању новчану казну, уколико је плате у року од 8 дана од дана када је прекршај учињен. Многи учиниоци прекршаја су искористили предности ове могућности – добровољна наплата код саобраћајних прекршаја се више него удвостручила од почетка примене Закона.

Нова иницијатива везана за извршење, коју спроводи Прекршајни суд у Пироту један је од напора да се искористе предности новог Закона и технолошког напретка да се ефикасније и делотворније дође до извршења у случајевима када учинилац не тражи судско одлучивање или не плати новчану казну изречену од стране прекршајног суда.

У свим предметима у којима учинилац прекршаја не плати новчану казну, суд ће, путем електронског система, доћи до података Централног регистра обавезног социјалног осигурања и утврдити место где учинилац прекршаја ради. Затим ће се издати налог послодавцу датог лица од кога ће се тражити да се део његове/њене плате задржи за потребе плаћања казне све док се казна и пратећи судски трошкови у целости не плате.

Како наводи Миливоје Минић, председник Прекршајног суда у Пироту, нови метод извршења биће далеко економичнији од претварања новчане казне у казну затвора, јер не предвиђа додатне трошкове буџета по основу боравка лица у казнено – поправним заводима.