Портпарол Прекршајног суда у Пироту


Функцију портпарола суда обавља председник суда Миливоје Минић.

Техничко лице за контакт, управитељ писарнице Миленица Радивојевић.


 010 320-412
 prekrsajnisud.pirot@mts.rs