Судије Прекршајног суда у Пироту


Распоред судија у седишту суда


1. Миливоје Минић, председник суда
2. Гордана Поповић, заменик председника суда
3. Ивана Младеновић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Белој Паланци

4. Снежана Николић, заменик председника суда

Одељење суда у Димитровграду

5. Милко Станков, заменик председника суда