Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Пироту је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 07.30 - 15.30 часова.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 07.30 - 15.30 часова.
Дежурство судија одвија се по годишњем распореду. Свако од судија има дежурство од по пет дана у току месеца, осим једног судије, који је по плану дежурства дежуран од 26. у месецу, до краја месеца, и с обзиром на укупан број дана у месецу, нема увек једнак број дана дежурства, као осталe судије. Радним данима дежурство судије почиње у 15,30 часова, док је нерадним данима и празницима дежурни судија доступан 24 сата.