Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Pirotu


Izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Pirotu za 2016. godinu, 01.02.2016. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Pirotu, 28.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Pirotu, 11.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Pirotu za 2016. godinu, 04.12.2015. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Pirotu, 28.01.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Pirotu za 2015. godinu, 02.12.2014. godine Ms Word Pdf