Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пироту


07.09.2016. године, Пирот

Дана 07.09.2016. године у Пироту, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пироту са следећим дневним редом:

- разматрање извештаја о раду за друго тромесечје 2016. године;
- рад доставне службе;
- упознавање са обавештењем судске праксе;
- одређивање судија за саветовање у Кладову и Врњачкој Бањи;
- разматрање спорних питања у раду;
- разматрање рада писарнице;
- разно